Måndag 16 december 2013

Trafikverket åtgärdar banor i Västsverige

Trafikverket har fattat beslut om att tidigarelägga åtgärder på ett antal västsvenska banor. För att möjliggöra trafik tills åtgärderna sätts in sänks hastigheten på bland annat Kinnekullebanan.

Ett antal järnvägar i Västsverige har stora brister, vilket gör att Trafikverket har fattat beslut om att tidigarelägga åtgärder. Det gäller Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, norra Bohusbanan samt Mellerud-Billingsfors.

Beslutet fattades på måndagen och träder i kraft omgående. Beslutet innebär på kort sikt lägre tillåten hastighet och därefter åtgärder för att tågen ska kunna gå i normal fart igen. Det är arbeten som kan inledas så snart väderleken tillåter det.

– Res- och transporttider kommer att bli längre, i synnerhet på Kinnekullebanan. Det är banor som är viktiga för regionen. Vi beklagar att det blir så, men beslutet är nödvändigt, säger regionchef Håkan Wennerström.

För att tågen ska kunna gå i samma hastigheter som tidigare kommer bland annat räls, slipers och växlar att bytas ut.
– Arbetena inleds så snart väderleken tillåter och kommer att vara klara under det kommande året, säger Mikael Hagberg, chef för underhållsområde väst vid Trafikverket. I ett fall – Mellerud-Billingsfors – innebär beslutet att inga tåg tillåts gå från och med julhelgen. De fyra godståg som är planerade fram till dess kommer att framföras i högst 20 km/tim. Trafikverket kommer i samverkan med berörda aktörer snarast att göra en fördjupad studie för att få en så klar bild som möjligt av vilka behov och möjligheter det finns när det gäller resor och godstransporter i den berörda delen av Dalsland.

Berörda banor:

Öxnered-Håkantorp. Högsta tillåten hastighet sänks på en sträcka av fem kilometer.
Åtgärder: Byte av räls och sliprar. Beräknad kostnad 35-40 mkr.

Borås-Herrljunga. Högsta tillåten hastighet sänks mellan Herrljunga och Ljung.
Åtgärder: Byte av räls och sliprar, förbättringar av banans underbyggnad. Beräknad kostnad 45-55 mkr.

Kinnekullebanan. Högsta tillåten hastighet sänks på hela Kinnekullebanan.
Åtgärder: Byte av sliprar, reglering av spårskarvar och förbättringar av banans underbyggnad. Beräknad kostnad 50-60 mkr.

Borås-Varberg. Ingen hastighetsnedsättning i nuläget.
Åtgärder: Byte av räls och sliprar, förbättringar av banans underbyggnad. Beräknad kostnad 45-55 mkr.

Uddevalla-Strömstad. Sänkt hastighet i växlar.
Åtgärder : Byte av räls, sliprar och växlar, förbättringar av banans underbyggnad. 40-45 mkr.

Mellerud-Billingsfors. Ingen tågtrafik tillåts efter julhelgerna.
Åtgärd: En fördjupad studie som underlag till kommande ställningstaganden.

Pressmeddelande från: Trafikverket