Måndag 16 december 2013

Serpentinväg byggs upp till "Vindarnas tempel"

Idag gjorde "Vindarnas tempel" på toppen av Kinnekulle verkligen skäl för namnet, det blåste friska vindar när Anders Jonsson och Thomas Rooth från kommuns natur- och fornvårdslag höll på att arbeta med den "serpentinväg" som skall gå från Kinnekullegården upp till "Vindarnas tempel".

Fyra plattformar håller på att förankras stadigt i marken, däremellan kommer sen breda träleder att byggas så att det skall vara lätt för alla att ta sig upp till informationsplatsen. Plattformarna kommer även att få bänkar och bord där besökare och turister kan sitta och fika med en bedårande utsikt.

Arbetslaget har byggt en bred träramp vid flygmonumentet och skall framöver även göra en liknande vid drottningstenen, där det även finns planer på att bygga en del andra saker.

Dessa arbeten görs för att öka tillgängligheten på Kinnekulle och för att ge möjlighet åt alla som kommer hit på besök lätt skall ta sig fram till olika sevärda platser. Arbetena beräknas vara klara till våren.