Onsdag 11 december 2013

Enkel, elegant och effektfull: Arpeggio blir nya Hisingsbron

Nu är det klart. Arpeggio blir den nya Hisingsbron. Enligt den eniga juryn har broförslaget stor potential att bli stadens nya landmärke och en symbol för Göteborg.

Juryn har bestämt sig. Det är broförslag nummer 1, Arpeggio, som vinner Göteborgs Stads designtävling i utformningen av den nya Hisingsbron.

Teamet bakom förslaget är DISSING+WEITLING Architecture, LjusArkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner.

– Det är fantastiskt! Göteborg är en mycket vacker stad, så vi känner stor glädje över att få jobba med den nya bron, säger Steen Savery Trojaborg, partner på Köpenhamnsbaserade DISSING+WEITLING Architecture.

För deras team har visionen om Älvstaden varit en viktig utgångspunkt i arbetet med broförslaget.

– Vi hade en önskan om att ge vattnet tillbaka till staden och ändå låta bron avspegla den storhet som finns i Göteborg. Gestaltningsmässigt har den stora utmaningen varit att få brobalken och brotornet att uppfattas som en figur, säger Steen Savery Trojaborg.

Tävlingsuppgiften har varit att presentera ett genomförbart och utvecklingsbart förslag till estetisk och funktionell bro över Göta Älv. Av de fem bidragen har alltså teamet bakom Arpeggio lyckats bäst med uppgiften.

Juryns motivering lyder: ”Arpeggio skapar en berättelse om mötet över älven med ett förslag som är särpräglat och vackert i en skulptural helhet där pylonerna samspelar och knyter samman.

De fyra pylonerna i lyftbron bildar en port mellan Göta Älv och Västerhavet samt bjuder in varandra till ett samtal över vattnet.”

– Vi har haft en kompetent jury med kreativa och inspirerade samtal. Nu har vi fått ett vinnande förslag som håller både tekniskt och estetiskt, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs Stad och juryns ordförande.
I sitt arbete har juryn bland annat granskat konstruktionerna, tittat på hur form och funktion hänger ihop och hur förslagen svarar mot visionen om Älvstaden och dess ambition att knyta samman staden.
Jurymedlemmarna har studerat de inlämnade förslagen i såväl en fysisk modell i Älvrummet som i en 3D-modell.

– En viktig aspekt i bedömningen har varit att förslagen är flexibla och utvecklingsbara utifrån sina bärande idéer. Vi har också lagt stor vikt vid att vattnet under bron ska hållas öppet.
Arpeggio ger stora öppna vattenytor, som kan bidra till att miljön under och vid bron blir levande, säger Björn Siesjö.

Hisingsbron är inte bara en transportlänk utan också ett viktigt stadsutvecklingsprojekt. Bron blir en viktig länk mellan norra och södra Älvstranden, där nya och gamla stadsdelar fogas samman till en grön och nära storstad där alla får plats.
Målsättningen är att Hisingsbron ska bli ett landmärke i staden, en symbol för Göteborgsregionen och en ikon som når ut internationellt.
Hisingsbron ska stå klar 2020 och vara en viktig del i Göteborgs Stads 400-årsjubileum år 2021. När den nya bron är klar kommer Götaälvbron att rivas.

Pressmeddelande från: Göteborgs Stad