Onsdag 11 december 2013

Elnätsdomen höjer omotiverat hushållens elräkningar

Hushållen kommer att få flera tusen kronor i högre elräkning varje år. Detta efter den dom om prisregleringen i elnät som i dag föll i Linköpings Förvaltningsrätt. Domen underkänner till stora delar Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar för landets elnätföretag.

Elnäten är en monopolmarknad och därför övervakad och reglerad av Energimarknadsinspektionen (EI). Ett stort antal nätföretag överklagade EI:s beslut om intäktsramar för perioden 2012-2015. Domen underkänner EI:s så kallade övergångsregel , samt höjer kalkylräntan från 5,2 till 6,5 procent.

- Domen är ett tungt slag mot både hushåll industri. Den innebär kraftigt höjda priser i elnäten. En småhusägare kan räkna med ett par tusenlappar högre elräkningar om året, säger Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Metoden som används för att beräkna bolagens priser utgår ifrån att näten är mycket unga, när de i själva verket är mycket gamla.

- Det leder till en kraftig övervärdering av näten, och därmed även av priserna. Övergångsregeln är ett sätt att justera för det systematiska felet. Att rätten underkänner denna metod att åldersjustera näten betyder att en annan metod måste tas fram fort. Den uppgiften åligger regeringen, som hittills har varit synnerligen passiv i frågan, säger Jakob Eliasson.

Att höja kalkylräntan – den tillåtna avkastningen på kapitalet – har också stor effekt på prisnivån.

- Att tillåta 6,5 % ränta före skatt, och dessutom plus inflationen, är extremt märkligt. Det handlar om en väsentligen riskfri tillgång i en bransch där jätteföretag och offentliga ägare kan låna till 2-3 procents ränta. EI:s beslut om 5,2 % låg i mitten av det spann som flera oberoende konsulter hade räknat fram. Domen är mycket märklig, helt enkelt, säger Jakob Eliasson.

Pressmeddelande från: Villaägarna