Tisdag 10 december 2013

Isbrytaren Ale inleder vinterns isbrytarsäsong

Nu är vintern obevekligen här. Sjöfartsverkets isbrytare Ale inledde årets isbrytningsexpedition vid midnatt natten till tisdag.
- De kommande dagarna kommer isen att packas mot den finska kusten, säger Johny Lindvall på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

De senaste dagarnas kyla i norr har gjort att det bildats is en bit ut från kusterna i Bottenviken. Väderprognosen talar om vindar från sydväst de kommande dygnen, vilket innebär att isen kommer att packas mot den finska sidan. Ale kommer inledningsvis att ansvara för isbrytning och assistans till och från de finska hamnarna Tornio, Kemi, Uleåborg och Brahestad. Sverige och Finland har ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och i Ålands hav.

- Det innebär att svenska isbrytare emellanåt assisterar på finskt vatten och omvänt. Det är den samlade bedömningen av sjöfartens assistansbehov som avgör var resurserna sätts in, vilket innebär att isbrytarna utnyttjas optimalt, säger Johny Lindvall.

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

Den preliminära planen är att Ale i turordning följs av Atle, Frej, Oden och Ymer. Det är kylan och isläget som avgör när respektive isbrytare sätts in. Premiären för årets isbrytningssäsong är varken sen eller tidig och det går heller inte att dra några slutsatser om hur säsongen kommer att gestalta sig i stort.

- Vintern 1986-87 hade vi ett extremt omfattande isläge med istäcke på Bottenviken, Kvarken, Bottenhavet, hela Östersjön, Öresund, Kattegatt och delar av Skagerak. Det året startade isbrytarsäsongen sent, säger Johny Lindvall.

Fakta om isbrytning

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram. Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera. Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Fakta om Ale

Ale är en av de fem svenska statsisbrytarna och ägs av Sjöfartsverket. Ale är specialbyggd för att kunna gå igenom Trollhätte kanal till Vänern. Byggd 1973 av OY Wärtsilä AB, Helsingfors. Moderniserad och uppgraderad avseende både material och teknik de senaste åren.
  • Längd: 48,70 m
  • Bredd: 13,00 m
  • Djupgående: 5,40 m
  • Deplacement: 1 540 ton
  • Isbrytningskapacitet: 0,6 meter jämn is i tre knops fart
Information för vintersjöfarten: http://www.sjofartsverket.se/vintersjofart

Iskarta och annan isformation: http://www.smhi.se/Professionella-tjanster/Professionella-tjanster/Sjofart/istjanst-1.1706

Följ isbrytarna i realtid: http://balticice.cloudapp.net/

Baltice.org presenterar också aktuell information avseende vintersjöfarten: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/baltice

Twitter: http://twitter.com/SjoV_isbrytning

Pressmeddelande från: Sjöfartsverket