Måndag 9 december 2013

Informationsmöten om framtiden för Vänerhofshallen i Mariestad

Den 10 december är det på dagen 74 år sedan Vänershofshallen i Mariestad invigdes. Den 74-åriga hallen är Västsveriges äldsta i sitt slag. Fastighetsägaren, kommunen, har ansökt om tillstånd att riva den anrika hallen, men en kraftig opinion har motsatt sig dessa planer. För närvarande arbetar Länsstyrelsen med en utredning avseende en eventuell byggnadsminnesförklaring. 10 december är det ett öppet informationsmöte om hallens framtid.

För att uppmärksamma 74-årsdagen och för att informera om hallens historia och få möjlighet att presentera argumenten för att bevarande anordnar idrottshallens vänner ett öppet hus i hallens café tisdagen den 10 december.

Arrangemanget, som är öppet för alla intresserade, startar klockan 10 på morgonen och pågår till kl. 15. Det kommer att bjudas på kaffe, pepparkakor och en alldeles ny historik över hallen kommer att finnas till försäljning.

Öppet informationsmöte om idrottens byggnader som kulturarv

Den 12 december är det också ett öppet möte kl. 16.30 i Trädgårdsskolans aula, Dacapo/Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet/Mariestad.

Då bjuds allmänheten in till ett samtal om idrottens byggnader som kulturarv med utgångspunkt från Vänershofshallen i Mariestad – men också i ett större sammanhang – om det kulturhistoriska värdet, samhällsutveckling och jämförelser med hallar i andra delar av regionen.

Medverkande:

Ulf Larsson, antikvarie på Västergötlands museum/Västarvet
Björn Tropp, ekonom-historiker, Mariestad

Pressmeddelande från: Västarvet