Lördag 7 december 2013

Förberedelser inför demonstrationer i Lidköping

Idag på förmiddagen verkade det vara poliser i varje gathörn runt torget i Lidköping och det bars fram kravallstaket i mängder för att förbereda inför eftermiddagens demonstration. En mycket annorlunda upplevelse mitt i julhandeln.

Efter att torghandeln har slutat i eftermiddag har Svenskarnas parti fått tillstånd till ett fackeltåg som kommer att starta vid Gamla stadens torg och avslutas med flera talare på Nya stadens torg. Samtidigt har Ung Vänster i Lidköping fått tillstånd till en motdemonstration på en parkering nära torget. Bägge tillstånden börjar gälla kl. 15.00 och upphör för Svenskarnas parti kl. 19.00 och en timme tidigare för Ung Vänster.

Totalt räknar men med ca 400-500 demonstranter och även om polisen hoppas på en lugn demonstration så har man tagit till rejäla åtgärder för att vara förberedd på om något skulle spåra ur. Kravallstaket och många extrainsatta poliser skall se till så att ordningen upprätthålls i Lidköping.