Måndag 2 december 2013

Saab 9-3 Aero Sedan tillverkas nu i Trollhättan

National Electric Vehicle Sweden AB har inlett produktion av Saab 9-3 Aero Sedan med bensinmotor. Fokus för försäljningen kommer inledningsvis att vara den kinesiska marknaden och ett begränsat antal unika exemplar kommer att säljas direkt till svenska kunder via Nevs hemsida.

Bilen som produceras är en högspecificerad Saab 9-3 Aero Sedan med en 220 hp 2,0-liters turbo, en sedan tidigare erkänd högprestandamotor i Saab-bilar.

– Jag är mycket stolt över det engagemang och det fokus som Nevs ledning och medarbetare har visat under det år som gått sedan vi blev ägare till anläggningen i Trollhättan, och som har gjort detta möjligt. Svensk kompetens tillsammans med japansk teknologi kring batterier och nya lätta material och vår kinesiska koncerns fokus på grön teknik är vår styrka inför framtiden, säger Kai Johan Jiang, Nevs grundare och huvudägare.

– Det är en komplex uppgift att starta en bilproduktion som har stått still i två och ett halvt år. Och det är mycket glädjande att vi nu har inlett en resa där vi vill och kommer att göra skillnad tillsammans med våra samarbetspartner och kunder. Vår elbil lanserar vi nästa år, och redan nu kan vi erbjuda Saab-bilar med fortsatt hög och erkänd prestanda och kvalitet, säger Nevs vd Mattias Bergman.

Nevs kunder kommer att erbjudas en förstklassig upplevelse och ett engagerat omhändertagande både som ägare och förare. De kommer också att erbjudas en fördjupad varumärkesupplevelse i samband med att de hämtar ut sin bil i Trollhättan. De kommer att möta hjärtat i Saab-upplevelsen, med ett besök i vår högeffektiva fabrik där erfarna och kompetenta medarbetare tillverkar bilarna och på Saabs bilmuseum som visar bilens imponerande historia.

För ett tryggt bilägande avser vi erbjuda heltäckande service och reservdelsdistribution i samarbete med Orio AB (fd Saab Automobile Parts AB).

På mindre än ett år har inköpsorganisationen byggt partnerskap med leverantörerna till Saab 9-3. Nevs har nu ett samarbete med samtliga omkring 400 leverantörer som behövs för Sedan-modellen. Sammanlagt engagerar Nevs produktionsstart genom underleverantörerna omkring 2400 företag globalt.

– Det har varit ett intensivt år med siktet inställt på att kunna garantera Nevs produktionsstart. Jag ser våra etablerade samarbeten som en förtroendefull början på de långsiktiga och strategiska relationer vi vill bygga tillsammans med våra underleverantörer, säger Nevs inköpschef Per Svantesson.

För att säkerställa våra höga kvalitetsmål och en väl fungerande leverantörskedja kommer produktionstakten att vara omkring tio bilar i veckan inledningsvis, för att gradvis öka i takt med efterfrågan.

Elbilen som bygger på Saab 9-3 lanseras 2014 med Kina som första marknad. Nevs delägare Qingdao har inledningsvis lagt en beställning på en pilotflotta om 200 elbilar med leveransstart våren 2014.

Försäljningen i Sverige via Nevs hemsida startar tisdagen den 10 december. Priset är 279 000 kronor med manuell växellåda och 289 000 kronor med automatlåda. Ytterligare specifikationer samt köp- och leveransvillkor presenteras när försäljningen startar.

Vi kommer över tid att växa med kunder på fler marknader där vi kan se lönsamhet och en god potential för tillväxt.

Nevs tänker ta en aktiv roll i att forma framtidens sätt att färdas med bil på ett sätt som minimerar den negativa miljöpåverkan. Målet är att vara en aktör i framkant inom bilindustrin med fokus på elbilar, där Kina är vår initialt största marknad. Förändringstakten i riktning mot bilar drivna av fossilfria bränslen kommer att öka och Kina har idag de mest ambitiösa satsningarna för en elektrifiering av fordonsflottan.


Pressmeddelande från: National Electric Vehicle Sweden AB