Onsdag 27 november 2013

Håll ögonen på trafiken – inte på telefonen

Från och med den 1 december kan du som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt få betala böter. Exempel på trafikfarligt användande kan vara att skicka sms, titta på film eller använda sociala medier så att det påverkar körningen.

Trafikförordningen får från den 1 december en ny paragraf som lyder:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

”Inverkar menligt” betyder saker som gör dig till en ouppmärksam och trafikfarlig förare, till exempel skriva sms på telefonen eller knappa på gps-navigatorn under färd.

– Det är viktigt att tänka på att allt som tar blick och tanke från trafiken, om det så bara rör sig om någon enstaka sekund, inverkar negativt på körningen. Man får använda kommunikationsutrustning, men bara när man kan göra det på ett trafiksäkert sätt, säger Hans Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

Polisen kan från den 1 december bötfälla en förare som uppvisar ett trafikfarligt beteende i samband med användande av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning.

– Förhoppningsvis kan denna förändring ge polisen ett bättre verktyg att agera mot riskfyllda beteenden i trafiken i syfte att minska olyckor, säger Bengt Svensson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Den som bryter mot bestämmelserna får betala penningböter. Hur mycket böter man får betala bestäms i en rättslig prövning.

Pressmeddelande från: Transportstyrelsen