Tisdag 26 november 2013

Cykla säkert i Lidköping

Att cykla är ett hälsosamt och miljövänligt sätt att ta sig fram. Men tänk på att följa de regler som finns så blir trafikmiljön bättre för alla.

Lidköpings kommun får in många synpunkter som rör cykling. En del av dem är klagomål på hur cyklister tar sig fram i Lidköping.

- Cyklister är oskyddade trafikanter och därför utsatta i trafiken, men de måste också själva bidra till trafiksäkerheten genom att följa de regler som finns. Vi behöver sprida mer kunskap om trafikregler för cyklister, säger Ulf Anderberg, trafikingenjör på Lidköpings kommun.

Genom att följa några enkla regler kan du som cyklist bidra till en säkrare trafik, både för dig själv och andra:

1. Cykla inte på trottoar

Cykeln är ett fordon och får därför inte framföras på trottoar/gångbana, eftersom dessa endast är till
för gångtrafikanter.

2. Cykla på rätt sida av vägen

På vägar där det finns ett så kallat cykelfält, se bifogad bild "Cykelfält", ska du cykla på samma sida som bilarna kör i den riktning du ska. Anledningen är att det blir säkrare i korsningar. Som bilist ska du alltid titta åt vänster först när du svänger ut på en väg och om det då kommer en cyklist från höger, alltså på fel sida av vägen, ser kanske inte bilisten det. På cykelbana, som är en avskild väg för enbart cykeltrafik, bör du cykla på höger sida.

3. Cyklister har väjningsplikt vid övergångsställen

Väjningsplikten gäller både mot bilar och mot gångtrafikanter. Men om du går av och leder cykeln
räknas du som gångtrafikant.

4. På en gågata, som till exempel Stenportsgatan, får du inte cykla snabbare än gångfart.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun