Torsdag 21 november 2013

Meteorit från Mars

Det är inte varje dag vi har möjlighet att undersöka en meteorit som kommer från planetern Mars. Men nu har museets forskare gjort det och det visade sig vara den första meteoriten som kommer från höglandet på Mars södra halvklot.

Meteoriten hittades i Saharaöknen, Afrika, år 2011 och såldes till en meteorithandlare i Marocko. Den väger 320 gram och har fått namnet NWA7533. Den såldes vidare till en samlare i USA och forskare fick möjlighet att undersöka den. Museets gästforskare Alexander Nemchin var en av dem och efter att ha använt all mätutrustning i Naturhistoriska riksmuseets geologiska laboratorier drogs flera slutsatser, här är några av dem.

Slutsatser

Meteoriten kommer från höglandet på södra halvklotet på Mars. Därmed är det den första marsmeteoriten från södra halvklotet som har hittats. Mars har varit röd i minst 1,7 miljarder år, förmodligen längre. Meteoritens äldsta delar är omkring 4,43 miljarder år gammal. Det innebär att en skorpa bildades tidigt på Mars. Bara omkring 100 miljoner år efter att planeten Mars bildades så var det en fullt utvecklad planet med en skorpa av olika bergarter, inre magmatiska processer, atmosfär mm. Det har funnits flytande vatten på Mars. Idag är Mars torrare än Sahara.

Har det funnits liv på Mars?

Det vet ingen men förhållandena har i alla fall varit mycket mer gynnsamma än de är idag.

Hur vet man att en meteorit kommer från Mars?

Först gäller det att känna igen en meteorit och då är den tunna svarta smältskorpan det tydligaste kännetecknet. När geologer sedan undersöker andelen av meteoritens olika grundämnen och isotoper så är det en tydlig skillnad mellan stenar från jorden och Mars.

Vill du veta mer om Mars, planeterna och rymden?

I museets utställning Skatter från Jordens inre visas en annan meteorit från Mars, tillsammans med en från månen och Sveriges största järnmeteorit som väger 158 kg.

På Cosmonova visas filmen Universums hemligheter som visar dig avlägsna platser i universum men även närbilder från ytan på Mars.

www.nrm.se finns en checklista för dig som vill undersöka om en sten är en meteorit.

Pressmeddelande från: Naturhistoriska riksmuseet