Torsdag 21 november 2013

Arbetslöshetsavgiften till a-kassorna avskaffas

Regeringen har i dag fattat beslut om utfärdande av lag som innebär att omkring 2,2 miljoner löntagare kommer att få en lägre a-kasseavgift. För över en halv miljon människor sänks avgiften med 150 kronor i månaden eller mer.

Till följd av de viktiga steg som arbetsmarknadens parter tagit inom ramen för trepartssamtalen för att möjliggöra fler jobb till unga har regeringen i dag fattat beslut om utfärdande av lagändringar som innebär att arbetslöshetsavgiften till a-kassorna avskaffas från och med den 1 januari 2014.

Ett avskaffande av arbetslöshetsavgiften föranleder ändringar i lagen respektive förordningen om arbetslöshetskassor.

Pressmeddelande från: Arbetsmarknadsdepartementet