Fredag 15 november 2013

Infomöte i Falkängen om samåkningstjänster på landsbygden

Hällekis blir försöksort i det Leader "sponsrade" projektet "Samåkningstjänster på landsbygden", onsdagen den 4 december hålls ett informationsmöte angående detta i Falkängen.

Projektet går ut på att implementera ett system för mobil samåkning i hela Götene kommun med Hällekis tätort som pilotprojekt. Samåkningstjänsten är tänkt som ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken på tider och platser där det är glest med bussar och tåg.

För att organisera samåkningen kommer man att använda sig av en gratis app för iPhone/Android eller på webben www.flinc.org. Denna tjänst används av flera hundra tusen personer runt om i Europa men än så länge av ytterst få i Sverige.

Försöket kommer att pågå fram till juni 2014.

Informationsmöte onsdagen 4/12 kl 18:00-20:00 i Falkängen konferenslokal Linné.

Mer information på Facebook: www.facebook.com/gotenesamakning