Tisdag 12 november 2013

Vattenfall säljer sitt värmeverk i Götene

Vattenfall AB säljer sitt värmeverk i Götene till Götene Vatten & Värme AB. Kommunfullmäktige tog beslut om köpet den 11 november 2013. Tillträdet sker den 1 januari 2014, då anläggningen ägs, administreras och drivs till 100 procent av Götene Vatten & Värme AB.

– Västerbyverket i Götene togs i drift år 2000 och förser Arla mejeri och Semper med ånga samt kommunens fjärrvärmebolag, Götene Vatten & Värme AB, med hetvatten. Vi har byggt upp en väl fungerande verksamhet med fortsatt utvecklingspotential för bolaget, säger Per Ljung, chef för Vattenfalls värmeproduktion i Sverige.

Värmeverket har en panna på 25 MW som eldas med biobränsle för baslastproduktion och två pannor på 16 MW som eldas med olja och huvudsakligen används vid belastningstoppar. Den totala effekten är på 57 MW. En tredjedel av energin levereras som fjärrvärme till Götene Vatten & Värme AB och de övriga två tredjedelarna som processånga till Arla mejeri och Semper.

Verksamheten har sex anställda som samtliga erbjudits fortsatt anställning i Götene Vatten & Värme AB.

Köpet är en del i kommunens och bolagets långsiktiga planering för energiförsörjningen i kommunen och för den viktiga omställningen till ett fossilbränslefritt och hållbart samhälle.

– Vi ser köpet av Västerbyverket som ett sätt att långsiktigt ta ansvar för våra fjärrvärmekunder samt att även få möjlighet till fördelar vid samkörning av produktion och nät. Det ska bli väldigt roligt att få arbeta med fjärrvärmeproduktion i större skala och med den kunniga personalen på Västerbyverket, säger Stina Cassidy, VD Götene Vatten & Värme AB.

Pressmeddelande från: Vattenfall AB