Torsdag 7 november 2013

Nygammal infart till Preem

Utfartsvägen från Preem i Götene som går förbi Äventyrslandet är i dåligt skick och kan komma att stängas framöver, en ny in- och utfart för bl.a. den tunga trafiken planeras.

Tidigare fanns det en infartsväg till Preem från gamla E20 men den stängdes av Trafikverket då det på den tiden var mycket trafik på vägen. Nu tas en ny detaljplan fram för området och den gamla infartsvägen kan komma att rustas upp och åter tas i bruk.