Torsdag 7 november 2013

SD lägger fram utskottsinitativ om ersättning till narkolepsidrabbade barn

När socialutskottet idag sammanträder lägger Sverigedemokraterna fram ett utskottsinitiativ som syftar till att alla barn som drabbats av narkolepsi efter vaccinationen mot svininfluensan ska ges ekonomisk ersättning. Trots att regeringen tillsammans med Socialdemokraterna lovat att alla drabbade ska ges ersättning har det nu visat sig att 19 barn nekas ersättning eftersom symptomen enligt läkemedelsförsäkringen upptäcktes för sent. Sverigedemokraterna föreslår att även dessa barn ska ha rätt till ersättning.

Per Ramhorn, ledamot i socialutskottet, kommenterar:
- Läkemedelsförsäkringen har slagit fast en tidsgräns på åtta månader. För de som fått symptom efter åtta månader ges ingen ersättning. Detta är inte rimligt. Medicinska sakkunniga har slagit fast att symptomen kan komma senare och i exempelvis Norge existerar ingen skarp tidsgräns.
- Man ska komma ihåg att samhället bedrev en intensiv vaccinationskampanj där man uppmanade barn och ungdomar att vaccinera sig. Dessa familjer tog sitt ansvar och vaccinerade sina barn men de fick betala ett oerhört högt pris för detta. Staten måste ta ansvar för att alla drabbade ges samma rättigheter.

Pressmeddelande från: Sverigedemokraterna