Onsdag 6 november 2013

Banarbete Vårgårda-Herrljunga

Under perioden 8-25 november kommer Trafikverket att utföra ett underhållsarbete på sträckan Vårgårda-Herrljunga, vilket kan skapa förseningar i tågtrafiken.

Under arbetets gång kommer bara ett spår vara öppet på sträckan Vårgårda-Herrljunga mellan klockan 22:00 och 06:00. Under dessa timmar måste tågen köra med lägre hastighet, vilket kan skapa förseningar för Västtågen och Alingsåspendeln. Det finns även risk att underhållsarbetet påverkar trafiken under andra tider på dygnet.

Pressmeddelande från: Västtrafik