Tisdag 5 november 2013

Fortsatt högt söktryck till Högskolan i Skövde

Antalet ansökningar till Högskolan i Skövdes utbildningar - program och fristående kurser - med start vårterminen 2014 har ökat med 14,4 procent sedan förra året, att jämföra med en nationell ökning på 4,7 procent. Antalet förstahandssökande till Högskolan i Skövdes program har ökat med 55 procent. Det visar färska siffror från Universitets- och högskolerådet efter anmälningsstoppet 15 oktober till vårterminens universitets- och högskoleutbildningar i hela landet.

Totalt har 8094 ansökningar kommit in till Högskolan i Skövdes kurser och program vårterminen 2014. Det är en ökning med 14,4 procent jämfört med vårterminen 2013.

Sökalternativen är betydligt färre till vårterminen än till höstterminen vid Högskolan i Skövde. Inför vårterminen 2014 erbjuds till exempel sjuksköterskeprogrammet och yrkeslärarprogrammet. Trots att utbudet av kurser dessutom minskat på senare år tycks alltså anmälningstrycket fortsätta att öka också där.

– Det är glädjande med en så stark ökning av förstahandssökande till Högskolan i Skövdes program och det är en trend vi sett de senaste åren. Allt fler vill studera i Skövde och ta del av den kvalitet som vi kan erbjuda, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.

Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde