Tisdag 5 november 2013

Braheborg säkerhetstestas

Bygget av Braheborg, det nya fartyget på Visingsöleden, går in i sitt slutskede. För närvarande är det säkerhetssystemen ombord som testas och i morgon flyttas hon tillfälligt från dockan i Huskvarna till piren precis utanför.

På torsdag sker det första testet, då ska delar av evakueringssystemet kontrolleras och personalen utbildas. Det är de båda stora livflottarna, som sitter på babordssidan vid aktre soldäck, som ska utlösas. De har plats för 151 personer vardera. Testet kommer inte att synas särskilt väl från land, eftersom babordssidan är vänd mot Vättern.

På styrbordssidan finns två likadana livflottar, dessa ska testas vid ett senare tillfälle.

Det är en hel del arbete som återstår innan färjan kan börja trafikera Visingsöleden mellan Gränna och Visingsö. Mellan 11 och 22 november genomförs sjöprov. Det innebär bland annat att fartygets manöverduglighet testas, liksom maskiner och elektronisk utrustning. Därefter följer en period av kalibrering och korrigeringar av systemen.

Parallellt med färdigställandet av fartyget går även bygget av nya färjelägen i Visingsö och Gränna hamnar mot sitt slut. Den 8 januari sker besiktning och efter eventuella korrigeringar står anläggningen därefter färdig att tas i bruk av Braheborg.

Den 17 januari 2014 blir det fartygsdop i Gränna hamn. I samband med det bjuds allmänheten in för att stifta bekantskap med Braheborg på närmare håll. Mer information om detta kommer längre fram!

Färjetrafiken på Visingsöleden drivs av Trafikverkets färjerederi på uppdrag av Jönköpings kommun. Leden ingår inte i det statliga trafiksystemet. Kommunen fattar beslut om avgifter och tidtabell. Personal och fartyg ingår i Färjerederiet.

Pressmeddelande från: Trafikverket