Måndag 28 oktober 2013

Klass 3-varning för Västkusten

Den annalkande stormen "St Jude/Simone" har medfört att SMHI nu har utfärdat en klass 3-varning för Västkusten vilket innebär att det väntas ett mycket extremt väder som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. För Skaraborgs del ligger varningsnivån för tillfället (kl. 11.00) på klass 2.

Fortum har utökat beredskapen för strömavbrott i nätområden i Halland, Bohuslän och Skaraborg, information om strömavbrott finns här: fortum.se/stromavbrott eller via mobiltelefon.

Stormen kan även medföra att Kinnekulletåget kommer att ställas in då risken är stor att träd faller över spåren, info om detta hittar du i Västtrafiks Reseplanerare eller mobilappen.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten till stor försiktighet, inte minst i trafiken, och att om möjligt undvika att vistas utomhus under måndagkvällen. Man bör ha batterier, ficklampa, tändstickor med mera hemma för att klara ett eventuellt elavbrott. Det är också viktigt att ta bort lösa föremål från trädgårdar och balkonger så de inte blåser iväg. Mer tips på hur du kan förbereda dig finns på krisinformation.se.

Kulmen i vindstyrkor väntas måndag eftermiddag och kväll. Följ SMHI:s rapporter.