Fredag 25 oktober 2013

Fortsatt stark resandeutveckling

Allt fler väljer att åka med Västtrafik. Totalt har resandet med kollektivtrafiken i Västsverige ökat med nio procent till och med september i år. Tågtrafiken står för den största delen av ökningen.

Västtrafiks senaste sammanställning visar på en stark utveckling för resandet med alla typer av fordon. Pendel- och regiontågtrafiken har tillsammans ökat med 17 procent och spårvagnstrafiken med tio procent. Buss- och båttrafiken har ökat med sju respektive sex procent, anropsstyrd trafik med två procent.

– Ökningen motsvarar ungefär ett fullsatt Ullevi om dagen med nya resenärer som väljer att åka kollektivt. Nu fokuserar vi på att följa upp våra satsningar och ta hand om såväl nya som gamla kunder, säger Leif Blomqvist, styrelseordförande Västtrafik.

Geografiskt har ökningarna främst skett på regiontågen med en ökning på 16 procent. I Göteborgsregionen där stora satsningar på ny och utbyggd trafik har genomförts är den totala resandeökningen tio procent. Till och med september i år har det gjorts 210 miljoner resor med Västtrafik.

Pressmeddelande från: Västtrafik