Fredag 25 oktober 2013

Gustav Fridolin utmanar Annie Lööf på debatt om landsbygden i Lidköping

I en debattartikel publicerad på Dagens Nyheters debattsida idag, utmanar Gustav Fridolin Annie Lööf på tre olika debatter om landsbygden. Fridolin föreslår att de ska handla om jobben, bildningen och oljeberoendet. Den tredje debatten, om oljeberoendet, föreslås äga rum i Lidköping.

” Låt oss mötas i Lidköping om landsbygden och oljeberoendet. Man ska kunna leva på svensk landsbygd även efter fossilsamhället. Vi måste börja tillverka våra egna bilbränslen i Sverige.

I Västra Götaland hade många hoppats på centerns löfte om metanreduceringsstöd för bönder som tillverkar sin egen biogas. Här samverkar region, kommuner, energibolag, lantbruk, fordonsindustri, drivmedelsföretag och akademi med målet att 2020 producera 2,4 terawattimmar biogas. Det är ett arbete som skapar nya jobb. Men alliansen gör det svårare. Center­löftet om ett statligt stöd har frusit inne. De pengar som anslagits räcker i bästa fall till några projekt i sydligaste Sverige.

Till en diskussion om transporterna hör också järnvägen. Kinnekullebanan som förbinder Lidköping med stambanan är snart i så dåligt skick att den riskerar nedläggning, vilket skulle drabba pendlare och godstrafik. Så ser det ut på många håll. Samtidigt höjer alliansen avgiften för att köra tåg. I senaste budgeten hotas dessutom bredbandsutbyggnaden, som är avgörande för många näringar på landsbygden.”

Pressmeddelande från: MILJÖPARTIET DE GRÖNA