Torsdag 24 oktober 2013

Svenskt stöd till FN:s och OPCW:s Syriensinsats

Regeringen har idag beslutat att Sverige kommer att skicka ett transportflygförband för att bistå FN och OPCW (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) i arbetet med att säkerställa avvecklingen av Syriens kemvapenprogram. Det svenska transportflygförbandet kommer att stationeras på Cypern i syfte att stödja OPCW med transport av personal och utrustning.

- Det är positivt att Sverige kan bidra med kvalificerade resurser till FN. I och med dagens beslut fortsätter vi att stödja FN:s och OPCW:s viktiga arbete med att säkerställa avvecklingen av kemiska vapen, säger Karin Enström och Carl Bildt.

I förbandet ingår ett transportflygplan TP 84 (C-130 Hercules) med personal, förbandsledning samt samverkans- och stabsofficerare. Bidraget kommer att verka som längst till den 31 december 2013.

Tidigare i höst har Sverige, genom Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), gett stöd till FN och OPCW. Detta skedde i samband med FN:s undersökning av påstådd användning av kemvapen i Syrien, då Sverige bistod med analys av prover.

Pressmeddelande från: Utrikesdepartementet