Fredag 18 oktober 2013

Lite vatten och kärnkraftsavbrott håller uppe elpriset

I sin veckorapport presenterar elhandelsbolaget Bixia elprisutvecklingen för de kommande dagarna.

– Vi har haft ovanligt lite nederbörd under sommaren och hösten. I kombination med oplanerade avbrott i kärnkraftverken, håller det prisnivåerna uppe, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia Energy Management.

Det har fallit mindre nederbörd än normalt i de nordiska vattenmagasinen sedan i somras. Det påverkar den hydrologiska balansen i vattenmagasinen som nu närmar sig minus 20 TWh.

– Det är inga rekordsiffror, men det motsvarat knappt 15 procent av Sveriges elanvändning för ett år, säger Matina Rosenberg.

70 procent kärnkraftsproduktion

Det mest centrala för elpriset är tillgång och efterfrågan. De två faktorer som påverkar elpriset mest just nu, ärde låga nivåerna i vattenmagasinen i Norden och kärnkraftens produktionskapacitet. Det har det varit flera avbrott i kärnkraften den senaste tiden utöver de planerade revisionerna. Oskarshamn 3 har oplanerat gått in och ut i produktionen. Nu har även den finska reaktorn Lovisa 2 ett oplanerat avbrott, säger Matina Rosenberg.

– För närvarande har vi ungefär 70 procents kärnkraftsproduktion i Norden. När två så centrala produktionskällor inte har full kapacitet påverkar det så klart elpriset, säger Matina Rosenberg.

Fortfarande rörligt elpris som gäller

Bixia fortsätter att rekommendera rörligt elpris. Trots att tillfälliga prisuppgångar kan uppstå menar man att det, över tid, oftast är mest gynnsamt att välja rörligt elpris.

– För kunder som önskar en större trygghet och planerar att binda sitt elpris rekommenderar vi att välja ett långt elavtal på tre till fem år. Då de så kallade elterminerna för den kommande femårsperioden är förhållandevis låga nu, säger Magnus Olsson som är privatmarknadschef på Bixia.

Pressmeddelande från: Bixia