Fredag 18 oktober 2013

Fler och friskare lärare i Götene

I förra veckan kom resultatet från Lärarförbundets årliga rankning om Sveriges bästa skolkommun. Den visar bland annat att vi har fler och friskare lärare i Götene kommun.

Lärarförbundets rankning visar att lärartätheten i Götene kommun har ökat och att fler av kommunens lärare känner sig friskare. Lärartätheten är något som Lärarförbundet värderar extra högt och Götenes rankning har förbättrats med nästan 50 placeringar på denna punkt, från plats 142 till 83. Det är bland annat antal barn per förskollärare och andel heltidstjänster per 100 elever som vägs samman för att ranka kommunens lärartäthet.

Lärarförbundet har också tittat på andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november 2012 var sjukskrivna helt eller delvis i 30 dagar eller mer och på förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna år 2011 och år 2012. Denna jämförelse visar en klar förbättring för Götene med dryga 80 placeringar från plats 229 till 146, vilket innebär att våra lärare är friskare och mår bättre.

Sammantaget hamnade Götene kommun på plats 234 av 290 i årets undersökning. Detta är en försämring från tidigare år. Bland annat får Götene kommuns skolor en sämre placering vad gäller genomsnittlig betygssumma och andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9. Sifforna bygger på statistik för läsåret 2011/2012. Under läsåret 2012/2013 förbättrades däremot elevernas resultat och den genomsnittliga betygssumman för Götenes elever ökade från 197 till 207 poäng och fem procent fler elever gick ur nian med godkända betyg i alla ämnen. Lärarförbundet ger också Götene en sämre rankning vad gäller de resurser som ges till undervisningen och för andelen pedagogiskt utbildade lärare.

Om Lärarförbundets rankning

Varje år gör fackförbundet Lärarförbundet en rankning av hur Sveriges kommuner stödjer arbetet för en bra kommunal skola. Statistiken bygger på siffror och elevresultat från föregående år. Årets resultat baseras alltså på siffror från 2012 och elevresultat från läsåret 2011/2012. Totalt 14 kriterier ingår i rankningen, varav ett par anses vara extra viktiga av Lärarförbundet och därför ges dubbel vikt i resultatsammanställningen. Dessa kriterier är andelen pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartätheten i kommunen. Kommunerna rangordnas sedan utifrån resultatet där en förstaplacering innebär att Lärarförbundet anser att kommunen stödjer skolan på ett bra sätt.

Noteras bör att rankningen görs utifrån de kriterier som Lärarförbundet värderar högst, vilket innebär att kommunen med bäst elevresultat, vilket var Sollentuna i årets rankning, inte fick topplacering utan endast hamnade på plats 41. En del av statistiken bygger dessutom enbart på Lärarförbundets medlemmar, vilket innebär att skolpersonal som tillhör något annat fackförbund eller inget alls inte ingår i underlaget till statistiken. Detta medför att de faktiska förhållandena i skolorna inte behöver ha blivit sämre för att kommunens rankningsresultat har sjunkit. I och med att rankningen bygger på att kommunerna jämförs med varandra kan alltså kommunens rankningsresultat ha försämrats även om kommunens verkliga resultat har förbättrats eller är kvar på samma nivå som tidigare.

Pressmeddelande från: Götene kommun