Onsdag 16 oktober 2013

Västtrafik säger upp avtal med Bemannia

Västtrafik säger upp avtalet med Bemannia angående bemanning av Västtrafiks kundservice. Orsaken är att Bemannia inte uppfyller avtalet med Västtrafik.

Avtalet med Bemannia gäller bemanning av personal till Västtrafiks kundservice. Personalens arbetsuppgifter består av att svara på frågor om bland annat tidtabeller och priser samt att ta emot och hantera kundsynpunkter. Cirka 30 personer från Bemannia jobbar idag på Västtrafiks kundservice.

– Bemannia har trots upprepade påstötningar inte bemannat Västtrafiks kundservice som avtalet kräver. Vi kan inte acceptera att det drabbar våra kunder i form av sämre service och längre väntetider, säger Ronny Thörnqvist, chef för Västtrafiks Kundinformationscenter.

Västtrafiks kundservice tar emot cirka 1 500 samtal om dagen, målsättningen är att dessa ska besvaras inom två minuter men på grund av bemanningsproblemen får många kunder vänta längre. Nu inleds en uppsägningsperiod på tre månader då båda parter är bundna av avtalet. Därefter tar Manpower över som huvudleverantör.

– Vi är väldigt nöjda med det arbete som Bemannias personal utför hos oss men tyvärr har Bemannia som bolag inte uppfyllt avtalet, säger Ronny Thörnqvist.

Avtalet kring bemanningen av Västtrafiks kundservice är ett så kallat rangordnat ramavtal där Bemannia varit nummer ett med Manpower rangordnad som tvåa. Därför kommer ingen ny upphandling att ske.

Pressmeddelande från: Västtrafik