Måndag 14 oktober 2013

Jakt lockar på landsbygden

Idag drar älgjakten igång i södra Sverige. Jakt är en populär fritidsaktivitet både för de som bor i städerna och för de som bor på landsbygden. Störst jaktintresse finns i norra Sveriges glesa landsbygd. Detta framgår av Allt om landet, Jordbruksverkets statistiksammanställning för Sveriges landsbygder.

Denna vecka drar älgjakten igång i södra Sverige. Jakt är en populär fritidsaktivitet och något som lockar både de som bor i städerna och de som bor på landsbygden. Jakt är även viktigt för jordbruket genom att det minskar viltskadorna. Alla som jagar måste lösa jaktkort och antalet lösta jaktkort kan visa på hur jaktintresset ser ut i stad och på landsbygden.

Jakten mest populär på den glesa landsbygden

Från mitten av 2011 till mitten av 2012 löstes nära 300 000 jaktkort i Sverige av både svenska och utländska jägare. Hur många jaktkort som löstes i olika kommuner varierar mycket men mest populär är jakten i de glesa landsbygdskommunerna i nordvästra Sverige. Kiruna är den glesa landsbygdskommunen där flest löste jaktkort, över 2 700 jaktkort på ett år. I Arjeplog fanns den största andelen jägare, där löste nästan var fjärde invånare jaktkort. I genomsnitt löstes 1 111 jaktkort per kommun på den glesa landsbygden. Även om intresset är störst på landsbygden så blir det totala antalet lösta jaktkort störst i några av de folkrika stadsområdeskommunerna.

– Det är en liten andel jägare i stadsområdeskommunerna och det är på landsbygden som jakten sker, säger Tobias Elmquist på statistikenheten på Jordbruksverket.

Pressmeddelande från: Jordbruksverket