Lördag 12 oktober 2013

Vårgårda flygplats invigd på nytt

Invigningen av Vårgårda flygplats besöktes av ett tjugotal privatflygare med egna flygplan från hela Västsverige, ett dussin dragracingbilar, ett hundratal fallskärmshoppare och drygt tusen besökare. Evenemanget blev enligt vd Ulf Liljenbäck allt vad man hade kunnat önska sig.

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Olsson (m) inledde sitt invigningstal med en sång, Gå upp och pröva dina vingar, och fortsatte sedan med att betona hur viktigt det är för en kommun och bygd som vill utvecklas med den entreprenörsanda som har gjort det möjligt att rusta upp flygplatsen och utöka dess verksamhet varefter Mattias Olsson klippte bandet och förklarade flygplatsen öppnad på nytt.

Skydive Sweden AB som sedan mars 2012 äger flygplatsen har under de senaste två åren investerat stort för att höja standarden på flygplatsens. Bland annat så har den 900 meter långa och 30 meter breda landningsbanan asfalterats om. Företaget bedriver sedan tidigare fallskärmshoppning på flygplatsen i samarbete med Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg och kommer nu att utöka verksamheten med bland annat dragracing. Flygplatsen används även av bilindustrin för krocktester och av exempelvis körskolor för manöverträning.

Pressmeddelande från: Skydive Sweden AB