Fredag 11 oktober 2013

Sveriges första nära-noll-renoverade småhus

Sveriges första nära-noll-renoverade småhus har energirenoverats med renZERO – ett koncept utvecklat av isoleringsföretaget Paroc, fönstertillverkaren Elitfönster och värmepumpstillverkaren Nibe. Projektet är delfinansierat av EU och kontrolleras av VTT (Teknologiska forskningscentralen). renZERO är ett renoveringskoncept som passar alla typer av fristående hus och ger nära-noll i energianvändning.

På Länsmansvägen 32, i Skarpnäck i Stockholm energirenoveras ett hus med renZERO-konceptet. Huset är byggt 1945 och är ett typiskt enfamiljshus som idag använder 128 kwh/m2. Målsättningen är att renZERO-konceptet ska ta huset ner till 25 kwh/m2 i energianvändning, lika lågt som för ett nybyggt passivhus.
– Vi hade länge tänkt renovera, men traditionella renoveringslösningar verkade väldigt krångliga, vi ville ha ett färdigt koncept. Något som gick enkelt att utföra och som höll för både plånboken och miljön, säger Ola Åkerström som bor i huset med sin familj.

Tack vare samarbetet mellan Paroc, Nibe och Elitfönster har man samlat expertis från olika yrkesområden. Tillsammans har man tagit fram en kostnadseffektiv och enkel lösning för småhus som garanterar en minimering av energianvändningen och ger ett hus rustat för framtidens energikrav.
– Kraven blir allt hårdare både i Sverige och EU. För nybyggnationer ser byggreglerna helt annorlunda ut idag än för exempelvis 15 år sedan. Nu är det renoveringar som är i fokus och här kan vi spara enorma mängder energi med lösningar som renZERO, säger Anders Olsson, projektledare för renZERO.

Piloten i Skarpnäck är bara ett av de cirka 1,5 miljoner småhus i Sverige som behöver energieffektiviseras för att nå framtida klimatmål. 40 procent av vår totala energianvändning kommer från bostäder, en siffra EU har som mål att halvera till 2050. Ett hinder är att 80 procent av de bostäder som är bebodda 2050, redan är byggda idag och då inte på energieffektiva sätt. Därför har Paroc, Nibe och Elitfönster gått ihop och skapat ett energirenoveringskoncept för vårt befintliga bestånd av bostäder.

Det närmaste året kommer VTT att utföra ytterligare energimätningar och kostnadsberäkningar för att utvärdera resultatet från renZERO-piloten i Skarpnäck. Konceptet planeras finnas tillgängligt för beställning i början av 2014.

Pressmeddelande från: renZERO