Fredag 11 oktober 2013


photo credit: Daniel Paquet - Creative Commons License - Källa: Flickr

Dags att vaccinera sig mot influensa

Du som är över 65 år, gravid eller har en kronisk sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa. Bästa sättet att minska den risken är en vaccination. Från och med 15 oktober kan du vaccinera dig på din vårdcentral.
- Vaccinationen hjälper immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att så många som möjligt av dem som riskerar att bli allvarligt sjuka ska vaccinera sig.
- Influensa är oftast ofarlig, men den som är över 65 år, gravid eller har en kronisk sjukdom har större risk att bli svårt sjuk och även drabbas av allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation eller blodförgiftning, berättar Gunilla Ockborn.
Man kan få influensa trots att man har vaccinerat sig, men symtomen blir lindrigare och risken för följdsjukdomar mindre.

Det bästa skyddet mot influensa

- Influensavaccinet anpassas varje säsong för att klara det senaste viruset, men grunden är densamma. Det här vaccinet har använts sedan 60-talet. Det är pålitligt och det bästa skyddet mot influensa, säger Gunilla Ockborn.
Det som kan hända efter en vaccination är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar. Det vaccin som upphandlats av Västra Götalandsregionen är Vaxigrip.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk?

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du:
 • har fyllt 65 år
  • har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder:
  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • svårbehandlad diabetes
  • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • extrem fetma
  • neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
 • är gravid (risken är större i slutet av graviditeten)

Det kostar 100 kronor att vaccinera sig om man tillhör någon av grupperna ovan. För övriga är kostnaden 170 kronor.

Pressmeddelande från: Regionkansliet