Tisdag 8 oktober 2013

Rekord i bygglov för industrin

Miljö-och bygglovnämnden i Götene behandlade vid sitt senaste sammanträde, flera till ytan ovanligt omfattande bygglov för industribyggnader.

Paroc, Svenska Foder, LO-Smith och Nolato Gota, är framgångsrika företag med verksamheter i Hällekis och Götene. Dessa fyra företag fick på samma möte sina bygglovsansökningar beviljade. Sammanlagt innebar det bygglov för cirka 12 600 kvadratmeter industribyggyta. Det motsvarar i sin tur ungefär ytan av två fotbollsplaner.

Tommy Andersson som sedan många år är bygglovhandläggare i Götene kommun säger att han aldrig tidigare har varit med om ett sammanträde med miljö- och bygglovnämnden, där bygglov samtidigt har beviljats för fler kvadratmeter.

Nu ställs frågan i Götene om detta kan vara ett positivt tecken på att konjunkturen håller på att vända och att investeringarna börjar ta fart. Gert Rahm som är näringslivschef hoppas att denna typ av satsningar bidrar till framtidstro även hos privatpersoner och att bostadsbyggandet också återigen tar fart.

Attraktiva nya tomter

Götene kommun ligger, enligt Tommy Andersson, helt rätt i tidplanen med planerade attraktiva tomter i Nordskog etapp 3. Med beslut om budgetmedel i november kan en planerad byggstart ske under hösten 2014. Några personer har redan i förtid anmält intresse för dessa tomter med närhet till Källby bad, hamn och natur.

Pressmeddelande från: Götene kommun