Tisdag 8 oktober 2013

Tobak ska regleras hårdare men snuset förblir svenskt

Snuset förblir svenskt men reglerna för tobak blir hårdare. Så kan dagens beslut i Europaparlamentet sammanfattas efter att det s.k. tobaksproduktsdirektivet röstats. Reglerna gäller för både framtida tillverkning och försäljning av tobaksprodukter i Europa.

Alla cigarettpaket ska ha omfattande varningsbilder och nya europeiska regler kommer också att gälla för tillverkning och försäljning av cigaretter och andra tobaksprodukter.

- För svensk del har det varit särskilt viktigt att säkerställa bra regler för snuset, som är en hjärtefråga för oss svenska Socialdemokrater. Vi välkomnar därför att Europaparlamentet stött vår linje att snuset alltjämt ska beslutas i Sverige, säger Marita Ulvskog (S).

EU-kommissionen hade inför dagens omröstning lagt förslag om att bland annat förbjuda smaktillsatser i tobak för muntligt bruk.

- Vi är glada över att vi fick med oss parlamentet på att rädda snuset. Det ska vara Sverige, inte EU, som beslutar om snusets innehåll. Sverige har ett undantag från EU:s snusförbud och det ska respekteras fullt ut, inte begränsas till vissa snussorter. Om inte regeringen klantar till det fullständigt i slutförhandlingarna är snuset nu helt räddat, säger europaparlamentariker Åsa Westlund (S).

- Det viktigaste för vår del är att snusets innehåll alltjämt beslutas i Sverige och inte i EU. Däremot tycker vi att det är olyckligt att Europaparlamentet inte tog en mer ambitiös linje i andra frågor. Till exempel hade vi gärna sett att försäljning av smala cigaretter hade förbjudits i framtiden, samt att e-cigaretter hade klassats som läkemedelsprodukt, avslutar europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

Pressmeddelande från: Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet