Fredagen den 4 oktober 2013

Väderöarna får välkomnande hamn

Väderöarna, bohuskustens yttersta utpost, får sin efterlängtade hamnanläggning. Statens fastighetsverk (SFV) satsar, i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Tanums kommun, närmare åtta miljoner kr på att vidareutveckla Väderöarna som besöksmål. Den nya hamnserviceanläggningen, som bl a kommer att innehålla wc, dusch, utställningslokal och hantering för färskvatten väntas stå klar sommaren 2014.

Sedan flera år arbetar Statens fastighetsverk med att förbättra tillgängligheten på Sveriges kronoholmar, öar som ägs av staten. En av de kronoholmar som i dagsläget prioriteras är Väderöarna utanför Fjällbacka i Bohuslän.

- Väderöarnas arkipelag erbjuder en unik miljö och en spännande historia. Utöver att ta hand om och vårda kulturarvet har vi i uppgift att tillgängliggöra det för så många som möjligt. Då servicefunktionerna på Väderöarna hittills varit bristfälliga känns det bra att nu förverkliga den hamnanläggning vi länge planerat för, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Enplansbyggnad med drag av sjöbodar

Den nya servicebyggnaden kommer att placeras vid inloppet till hamnen på Storön. Byggnaden blir i ett plan och rymmer en utställningslokal, ett kontor för hamnvakten, wc och dusch, soprum samt ett avancerat teknikrum för avsaltning, avloppsrening och uppvärmning. Bryggan som finns idag kommer att byggas ut och i anslutning till den nya byggnaden kommer Statens fastighetsverk att låta uppföra ett trädäck.

- Då vi är måna om att byggnaden ska smälta in i miljön på Väderöarna kommer den att låna drag av sjöbodar som står på rad. Dessa kommer att utföras i stående lockläktpanel i trä och målas i en faluröd kulör med vita knutar samt ha svart papptak. Projekteringen startar omgående och vi hoppas vara klara att välkomna våra första besökare sommaren 2014, säger Anders Eydal, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Hyresgäst för hamnservicebyggnaden blir Fjällbackafyren AB som sedan tidigare driver Värdshuset på ön. Företaget har i dagarna skrivit på ett tioårigt kontrakt med Statens fastighetsverk. Hamnservicebyggnaden kommer att vara öppen för Väderöarnas samtliga besökare, inte bara för dem som ligger med båt i gästhamnen.

Pressmeddelande från: Statens Fastighetsverk