Torsdagen den 3 oktober 2013

Siemens tåglok Vectron är nu godkänd i Sverige

Vectron har nu blivit godkänd för trafik i Sverige. Efter Polen, Rumänien, Tyskland och Österrike är Sverige det femte landet i Europa som Vectron nu är godkänd i. Vectron hade tidigare ett tillfälligt godkännande i Sverige. Det pågår även godkännandeprocesser för ytterligare nationer, däribland Italien, Nederländerna, Norge och Schweiz.

Europa förändras. Trafiken och flödet av varor över gränserna ökar. För järnvägstrafiken, har detta lett till höga krav på teknisk flexibilitet och ekonomisk planering, både på kort och lång sikt. Vectron är framtagen för varje operatör som vill - och måste – uppfylla nuvarande och framtida krav.

- Vectrons utveckling bygger på ett stort antal intervjuer med många olika aktörer samt på erfarenhet av över 1 600 lokplattformar av Siemens "Eurosprinters" och" Eurorunners" som är i drift, säger Jan Paul Andersson, Försäljningsingenjör på Siemens AB.

Med den nya generationen Vectron lok finns en mycket flexibel produkt som omfattar alla tillämpningar från ren AC - och DC upp till multi-system lokomotiv.

Pressmeddelande från: Siemens