Torsdagen den 3 oktober 2013

SkaS ambulansverksamheten planerar för fortsatt samarbete med Försvarsmakten

Sommaren 2013 har SkaS ambulansverksamhet använt militära sjukvårdare som tekniska assistenter i sin verksamhet. I ambulansbesättningen har de militära sjukvårdarna haft till uppgift att köra ambulansen, sköta kommunikation samt assistera ambulanssjuksköterskan som vårdar patienten.

En genomförd utvärdering visar att man har kunnat upprätthålla uppdraget inom ambulanssjukvården under sommaren 2013 mycket tack vare användningen av tekniska assistenter. I bedömningen inför det nya arbetssättet/bemanningen fanns negativ påverkan på patientsäkerheten med som en riskfaktor men utvärderingen visar att det inte har rapporterats några incidenter kopplat till det nya arbetssättet/bemanningen.

Den ordinarie ambulanspersonalen samt de militära sjukvårdarna har via en enkät haft möjlighet att delta i sommarutvärderingen. Resultatet från personalenkäten har visat på förbättringsområden som verksamheten nu kommer att arbeta vidare med, det gäller till exempel att ge de militära sjukvårdarna en utökad, mer individuellt anpassad utbildning samt en ökad praktik.

- Målet har givetvis varit att vi även under sommarperioden ska bemanna ambulanserna med de personalkategorier och kompetenser som vi normalt gör men med tanke på hur tillgången till semestervikarier ser ut i både Skaraborg och övriga landet så var alternativet med militära sjukvårdare en lösning på våra bemanningsproblem. Tack vare ambulanssjukvårdens ansvarstagande och kompetenta medarbetare kunde vi ge medborgarna en bättre tillgång till ambulans än vad många andra sjukhus i VGR och i övriga landet har haft möjlighet till, säger verksamhetschef Elisabeth Hellström.

Ambulanssjukvården inom Skaraborgs sjukhus planerar för ett fortsatt samarbete mellan ambulansverksamhet och försvarsmakten även under nästa år.

Pressmeddelande från: Skaraborgs Sjukhus