Torsdagen den 3 oktober 2013

Studieresa till Bryssel

Den 25-27 september reste en delegation från Götene kommun till Bryssel på en tre dagars studieresa. Syftet med studieresan var att höja kompetensen om EUs arbete, hur Eus lagstiftning påverkar det kommunala arbetet samt att få information om den kommande EU programperioden 2014 - 2020: hur ser programarenan ut och vilka är möjligheterna inom ramen för EU:s sektorsprogram.

Studieresan var en del i arbetet med en WEPA:n som är ett verktyg att lyfta fram nya EU projektidéer och att ge råd och stöd till kommunala verksamheter med egna idéer och hur verksamheten kan utvecklas och förbättras med hjälp av EU-projekt.

Gruppen besökte bland annat EU-parlamentet för att träffa Kent Johansson, parlamentariker, Svenskt Näringslivs Brysselkontor, Sveriges ständiga representation i EU, EU kommissionen Cecilia Malmströms kabinett, DG Education and Culture (Det nya programmet för utbildning, ungdom och sport Erasmus+) och West Swedens Brysselkontor.Pressmeddelande från: Götene kommun