Onsdagen den 2 oktober 2013

Norskt förbud mot vajerräcke är ett föredöme i trafiksäkerhet

Sveriges Motorcyklister, SMC, avundas norska motorcyklister som slipper vajerräcken längs vägarna. Svenska Trafikverket låter sätta upp mil efter mil med vajerräcken medan man i Norge väljer räckestyper som är säkra för alla trafikanter, inte bara personbilar.

Svenska väghållare är världsmästare på att sätta upp vajerräcken. I Norge har man däremot, sedan 2006, förbjudit vajerräcken eftersom den typen av räcken inte är säkra för motorcyklister. Statens Vegvesen som är den norska motsvarigheten till Trafikverket har krävt att förbudet ska hävas och skickade nyligen frågan på remiss. I sitt remissvar skriver NMCU, som är SMC:s norska systerorganisation, att man absolut inte vill tillåta vajerräcken igen då det finns flera räckestyper som uppfyller alla trafikanters säkerhetsbehov, som inte kostar mer när alla kostnader är inkluderade i beräkningen, och som dessutom är både praktiska och har en trevlig design.

Norska Transportministeriet har nu beslutat att upprätthålla förbudet. Grunderna för detta är motorcyklisters känsla av otrygghet inför vajerräcken, de höga underhållskostnader och det faktum att det finns likvärdiga alternativ, även för användning på smala vägar. NMCU är förstås nöjda med ministeriets kloka beslut och föreslår att denna fråga nu är parkerad för gott.

SMC föreslår att även svenska myndigheter ser till alla trafikanters bästa och förbjuder vajerräcken. I snitt dödas eller allvarligt skadas cirka 15 svenska motorcyklister årligen av krockvåld mot räcken med fristående stolpar och utstickande krokar.

- Så sent som i fredags skadades en motorcyklist allvarligt efter att ha fastnat i ett vajerräcke efter en kollision med bilist. Olyckan skedde vid en rondell i Staffanstorp, där direkt anslutande väg har vajerräcken. Hade en liknande olycka skett i Norge hade motorcyklisten sannolikt klarat sig utan allvarliga skador, säger Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare.

SMC har inget emot vägräcken som skyddar trafikanter från kollision med mötande trafik, men SMC anser att man ska välja en typ av räcken som inte utgör konkret livsfara för oskyddade trafikanter. För närvarande pågår tester av underglidningsskydd på olika räckestyper. Dessa skydd ska förhindra att oskyddade trafikanter skadas mot stolpar om olyckan är framme. Testerna har hittills fallit väl ut, men ska fortlöpa ytterligare ett år innan slutgiltig utvärdering. Tyvärr fortsätter Trafikverket under tiden att förse våra vägar med räcken som har fristående stolpar med skarpa kanter och i värsta fall krokar som sticker ut i vägen och håller upp längsgående vajrar.

Om man ser till samhällets kostnader för skadade eller dödade trafikanter finns absolut inget försvar för Trafikverkets beslut att välja vajerräcken framför andra räckestyper. Om man ser till mänskligt lidande är det rent inhumant att tillåta dessa farliga installationer i trafikmiljön.

Pressmeddelande från: Sveriges Motorcyklister, SMC