Måndagen den 30 september 2013

Widegren (M): Mer lokalproducerad mat på skolor och äldreboenden

Under september pågår allmän motionsperiod i Sveriges Riksdag. Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga motionerar med idéer och synpunkter som framförts till henne under samtal med Skaraborgare i dess 15 kommuner.

-Sverige ställer höga krav på djuruppfödare. Det ger inte bara god mat i slutändan utan också bidrar det till god djuromsorg, kvalitet och livsmedelssäkerhet, säger Widegren (M) med anledning av motionen hon väckt i riksdagen. De över 3 miljoner offentliga måltider som serveras varje dag kan i större utsträckning än i dag produceras av lokalt!

Det har visat sig svårt för offentliga upphandlare att formulera underlag så att svenska krav kan tillgodoses.
- Lagstiftningen och reglerna för den offentliga upphandlingen bör därför ses över så att innebörd och formuleringar i lagen om offentlig upphandling möjliggör för stat, offentliga myndigheter, kommuner och landsting att de livsmedel som de upphandlar uppfyller riktlinjer och regler som svenska jordbrukare följer, avslutar Widegren (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna