Lördagen den 28 september 2013

Förskolan Kullebarn firade 20 år med barnfestival

Förskolan Kullebarn driver idag sin verksamhet i delar av Hällesäter i Hällekis, i dagsläget har man 17 barn men har plats för ytterligare två. Föräldrakooperativet har tre förskollärare. en barnskötare och en kokerska, man driver verksamheten som en ekonomisk förening helt utan vinstsyfte. Barnens föräldrar arbetar i barngruppen 16 timmar per år och familj. Idag var det stora festligheter då man firade 20 års jubileum.Man startade i liten skala 1993 som ett föräldrakooperativt daghem hemma hos föräldrarna i Gössäter, intresset för verksamheten ökade efter hand och i januari 1996 flyttade man in i lokaler i före detta ålderdomshemmet Kinnesäter i Gössäter. År 2001 blev Kullebarn förskola istället för daghem, 2004 blev man första förskola i kommunen som fick grön-flagg certifikat, 2006 flyttade man till nuvarande lokaler i Hällekis. Kullebarn blev som första förskola i Skaraborg KRAV-certifierade 2008.Grundtanken i Kullebarns verksamhet är miljöansvar, utevistelse, social rättvisa samt ekologisk och KRAV-märkt mat. Man vill lära barnen att förstå varifrån maten kommer och göra dom medvetna om hur deras handlingar påverkar miljön. Barnen får vistas utomhus varje dag och dom man jobbar för att väcka nyfikenhet och eget lärande genom utforskning.Under jubileumsdagen anordnade man mängder av aktiviteter för barn i alla åldrar med cirkus som tema, här hittade man sagotält, starke Adolf, ponnyridning, musikuppträde, ansiktsmålning, loppis med saker och barnkläder och skor, våfflor och lemonad fanns till försäljning, ekologiskt såklart, och en hel del annat.Under dagen kom det många besökare, såväl familj som vänner till barnen, tidigare lärare och förskolebarn som nu vuxit upp och har egna knattar. Det blev en livad tillställning där det hände saker runt omkring hela tiden.Men det finns dock en viss osäkerhet inför framtiden, hur kommer det att bli med de lokaler man idag hyr av kommunen, mycket hänger på hur framtiden gestaltar sig för Hällekis skola. Kullebarn för emellertid en dialog med kommunen i denna fråga. Samtidigt har föräldrakooperativet Kullebarn alltid varit på jakt efter egna lokaler att bedriva sin verksamhet i, så även idag.