Fredagen den 27 september 2013

Konsultförslag: Lägg ner skolan i Hällekis

Det har blivit rejäl oro, ilska och irritation hos samhällsmedborgarna i Hällekis sedan det framkommit att kommunen driver en skolutredning i vilken ett konsultförslag finns med där skolan i Hällekis skulle läggas ned.

Det är helt obegripligt att tanken på en nedläggning av skolan i Hällekis ens finns med i utredningen, skolan utgör en vital det av samhällets chans att överleva i framtiden. Även om det satsas på cykelvägar, idrottshall, fiberkablar, fjärrvärmenät med mera i Hällekis så är det stor risk att inflyttningen till samhället minskar i stället för ökar om skolan skulle läggas ned. Bara en misstanke om att det finns sådana planer är till stor skada för samhället.

Med tanke på att det är valår nästa år så är det nog avgörande för politikerna i Götene kommun att fundera på hur man skall hantera och ställa sig till den kommande skolutredningen då deras inställning säkert kommer att återspegla sig i det framtida valresultatet. Och efter fiaskot med Medeltidens Värld är förtroendet för politikerna i kommunen inte särskilt stor redan idag.

Götene kommuns skolutredning syftar till att hitta en helhetslösning för skolorna i kommunen och skall presenteras i början av nästa år.