Torsdagen den 26 september 2013

Hållbar förskola "gick i kalken"

Förskolebarn, pedagoger och biosfärambassadörer i Råbäcks kalkbruk

Onsdagen den 25 september besökte 5 åringar från Vinninga-Filsbäckenhetens förskolor Råbäcks kalkbruk på Kinnekulle. Besöket var en start på förskolans tema ENERGI med fokus på Naturvetenskap och Teknik och samtidigt en utbildning av barnen till miniambassadörer för biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

I kalkbruket driver det sociala företaget Hållbart Avstamp ett projekt kallat "Att gå i kalken". En, bland flera, viktiga samverkansparter till projektet är biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. "Att gå i kalken" syftar till att samla in och tillgängliggöra kunskap om Kinnekulles geologi och industrihistoria samt skapa ett intressant o lärande besöksmål.

Under dagen träffade barnen ambassadörer från biosfärområdet och gavs möjlighet att titta i kikare, studera fåglar, upptäcka olika bergarter, se kalkugnar, leta fossil och undersöka natur och vandringsleder i området. Kunskaper och idéer som barnen tar med tillbaks till sina kamrater på förskolan.
Även förskolans pedagoger fick lära en del nytt och se vad som väckte barnens intresse för att sedan kunna fördjupa på hemmaplan.

Dagen avslutades med att barnen diplomerades och utsågs till officiella miniambassadörer för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Varje barngrupp fick också med en fågelholk samt en första ambassadörsuppgift att jobba med på hemmaplan.

- Barnen är nyfikna och ställer ofta raka kluriga frågor och man får verkligen tänka till innan man svarar. Särskilt roligt är det att möta dessa framtidens människor så här mitt i ett gammalt industriminne som Råbäcks kalkbruk, säger Ola Göransson, biosfärambassadör och också verksam i leaderprojektet "Att gå i kalken"