Onsdagen den 25 september 2013

Sex nya trafiksäkerhetskameror på E20

Trafikverket kommer den 27 september att montera sex nya trafiksäkerhetskameror på E20, delen Lekåsa-Vara. Delen är en olycksdrabbad sträcka som kommer att bli säkrare med kameror.

– Trafiksäkerhetskameror räddar 15-20 människoliv om året. Som bonus ger de sänkta hastigheterna också vinster för miljön, säger Tomas Bergbom, regional planerare på Trafikverket.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år. Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/h på hela det svenska vägnätet sparar 25 liv per år. Trafikverket vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning men vill inte heller att människor dödas eller skadas i trafiken. Därför sätter vi upp trafiksäkerhetskameror efter vägarna.

Fakta trafiksäkerhetskameror

  • Det finns i dagsläget ca 1 100 trafiksäkerhetskameror
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar
  • Endast de som kör för fort fotograferas
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året


Pressmeddelande från: Trafikverket