Måndagen den 23 september 2013

Gröna skyltar för gröna bilar

Under september pågår allmän motionsperiod i Sveriges Riksdag. Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga motionerar med idéer och synpunkter som framförts till henne under samtal med Skaraborgare i dess 15 kommuner. Denna idé framförd av en Skövdebo.

- Biltrafik står för en stor del av de svenska koldioxidutsläppen. Ett viktigt bidrag för att minska utsläppen är att öka antalet miljöbilar på de svenska vägarna. Därför är det viktigt att vi förmår fler att byta till miljöbil ökar drivkrafterna för att få fler miljöbilar i Sverige, säger Widegren (M) med anledning av motionen hon väckt i riksdagen.

För att öka medvetenheten om den variation av miljöbilar som finns och för att låta dem som kör miljöbilar visa upp sitt val som ett gott exempel, bör man därför se över möjligheterna att låta registreringsskyltarna på miljöbilar vara gröna. Detta kommer ju med dagens utveckling snart även handla om registreringsskyltar för traktorer och lastbilar.

Det skulle tydliggöra variationerna av miljöbilar, visa på det goda exemplet, synliggöra det växande antalet miljöbilar och underlätta för bilägarna att få "miljöförmåner" såsom gratis parkering utan att behöva ansöka om särskilda tillstånd, avslutar Widegren (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen