Torsdagen den 12 september 2013

Kampen om Kebnekaises högsta topp

Sveriges högsta topp når bottenrekord sedan den första mätningen gjordes 1902. Detta visar den traditionsenliga mätningen av Kebnekaises sydtopp som utförs i slutet av varje sommarsäsong vid Stockholms universitets forskningsstation Tarfala. Sydtoppen mättes till 2 099 meter över havet. Bara 2,7 meter skiljer nu sydtoppen mot nordtoppen som är 2 096,3 meter.

Sydtoppen har minskat i höjd med cirka en meter sedan for mätningen som genomfördes i början av augusti.

– Det skiljer nu mindre än tre meter mellan sydtoppen och nordtoppen. Det är svårt att sia om när nordtoppen blir Sveriges högsta topp för första gången, det beror på framtida vinter och sommarväder, men med nuvarande trend är det är möjligt att det sker inom några år, säger Gunhild Rosqvist, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfala forskningsstation.

Kebnekaises sydtopp utgörs av en liten glaciär vilket innebär att höjden ändras genom glaciärens tillväxt och avsmältning. Nordtoppen är däremot ett fast berg. Sydtoppen har minskat i höjd med i genomsnitt en meter per år under de senaste 18 åren men höjden varierar mellan åren.

– Variationen i sydtoppens höjd bestäms av hur mycket vintersnö som ackumulerar och hur mycket snö och is som smälter under sommaren, vilket beror på sommartemperaturen och smältsäsongens längd. Denna sommar har varit lång och varm. Förra året var mer snörik och sommaren kallare vilket gjorde att toppen då var högre jämfört med året innan, säger Gunhild Rosqvist.

Den första höjdmätningen av sydtoppen utfördes av P.G. Rosén redan 1902. Toppen mättes då till 2 121 meter över havet. Nu mäter forskarna vid Tarfala forskningsstation avsmältningen på glaciärerna i Kebnekaise på samma sätt i slutet av varje sommarsäsong.

Sydtoppens höjd under de senaste fem åren:

2009 2104 m ö h
2010 2102 m ö h
2011 2100 m ö h
2012 2102 m ö h
2013 2099 m ö h

Pressmeddelande från: Stockholms universitet