Onsdagen den 4 september 2013

Färdigborrat i Hallandsås

Tunnelborrmaskinen Åsa bröt idag igenom på Hallandsås norra sida. Därmed är båda tunnelrören för den dubbelspåriga järnvägen färdigborrade. Nu återstår järnvägsinstallationer innan tunneln öppnar för trafik, vilket beräknas ske 2015.

-Vi har idag tagit det avgörande steget mot att få bort Västkustbanans enskilt besvärligaste flaskhals, säger Per Rydberg, Trafikverkets projektchef vid Projekt Hallandsås.

Västkustbanan är till 85 procent utbyggd till dubbelspår. Enkelspåret över den branta Hallandsås med dess tvära kurvor utgör banans enskilt besvärligaste flaskhals.

Projekt Hallandsås bygger två 8,7 kilometer långa järnvägstunnlar mellan Båstad i norr och Förslöv i söder. När dubbelspåret genom åsen har färdigställts möjliggörs en fördubbling av tågens godsvikt, en ökning av antalet tåg från dagens fyra till 24 per timme, samt att tågen kan köra i 200 km i timmen i stället för dagens 80.

-Kapacitetsmässigt kan man likna det vid att gå från en smal grusväg till en flerfilig motorväg, säger Per Rydberg.

Efter att projektet hade legat nere sedan 1997, återstartade tunnelbyggnationen 2005 med den specialtillverkade tunnelborrmaskinen Åsa och med Skanska-Vinci som entreprenör. I de två tredjedelar av rören som återstod att bygga har Åsa lagt ett betongrör efter sig, bestående av cirka 40 000 betongsegment. Projektet har också använt avancerad frysteknik och unika förbehandlingsmetoder för att ta sig igenom den extrema geologin med söndervittrat berg, rikliga vattenmängder och höga vattentryck.

-Vi har visat att det går att bygga en tät och stabil tunnel genom den komplicerade Hallandsås och samtidigt klara de höga miljökraven. Våra duktiga och dedikerade medarbetare får idag det erkännande de så väl förtjänar.

Pressmeddelande från: Trafikverket