Tisdagen den 3 september 2013

Dick Harrison kommer till Götene

Den kände historieprofessorn och författaren Dick Harrison kommer till Götene kyrka på onsdag den 11 september och föreläser om Sankta Helena.

Det var bland annat Dick Harrisons uttalande om att " ...Götene och Skövde slarvar bort sitt helgon" som fick projektet om Sankta Helena att sätta igång. Nu är han på väg hit till Götene för att under en föreläsning ytterligare belysa den intressanta historien om vårt helgon och den tid som hon levde och verkade under. Det ges under kvällen även en stund för publikens frågor kring temat.

Dick har en stor förmåga att förmedla historia så att man blir engagerad, fascinerad och förstår hur historiska skeenden format vårt samhälles utveckling.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har blivit känd för en större publik genom sin medverkan som sakkunnig i tv och radio, bland annat har han tillsammans med MartinTimell varit programledare för "Sveriges historia", och sin entusiasmerande berättarstil i böcker som Krigarnas och helgonens tid och Jarlens sekel.