Fredagen den 30 augusti 2013

Sten Bergheden (M) diskuterade översvämningsrisker i Vänern och Göta älv med Länsstyrelsen

Riksdagsledamöterna Camilla Waltersson Grönvall (M) från Lilla Edet och Sten Bergheden (M) från Mariestad träffade under torsdagen Ulf Gustavsson vid Enheten för skydd och säkerhet på Länsstyrelsen i Vänersborg för att diskutera översvämningsrisker i Vänern och Göta Älv. De båda riksdagsledamöterna har tidigare lämnat in riksdagsmotioner om att dels vidta åtgärder för att minska översvämningsrisken runt Vänern och flödena och rasriskerna i Göta Älv och dels att utreda alternativet med en tunnel eller en kanal från Vänern direkt ut i Västerhavet.

- Det var ett bra möte som gav oss mer information om problemet, och hur vi kan arbeta vidare med berörda kontakter för att hitta bästa tänkbar lösning för Vänern och Göta Älv. Utredningar är nu klara som pekar på att det behövs 6 miljarder till skred-förebyggande åtgärder för att klara flödena och därtill ytterligare 2 miljarder när man väger in de förväntade framtida klimatförändringarna. Om en katastrof skulle ske riskeras stora skador och kostnader på fastigheter, skogar, marker m.m. Det är därför viktigt åtgärder utförs så skyndsamt som möjligt, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).

- Alternativet med en tunnel från Vänern till Västerhavet bör också utredas omgående. Men det viktigaste är att vi därefter går från ord till handling innan en översvämning är här, oavsett vilket alternativ det beslutas om. Kostnader för utredningar och eventuella förstärkningar av Göta älv eller ett tunnelbygge ut till Västerhavet är mycket små i förhållande till vad framtida översvämningar kan kosta. Det är viktigt att alla berörda parter nu hjälps åt för att därefter fatta beslut om den bästa lösningen, avslutar Sten Bergheden (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna