Måndagen den 26 augusti 2013

In i och ut genom väggen

Det var därför han dog
Text och bild: Ann-Sofie Rönnegård
Serienovell


Det ogynnsamma med alla yrken är att yrkesverksamhet kräver sina offer. Skogsarbetaren, snickaren, chauffören, sjuksköterskan - och in-te minst läkaren, hamnar i situationer som kan gå snett.

Ann-Sofie Rönnegård beskriver en läkares första tjänstgöringstid. Här möter läsaren en glad och hoppfull kvinnlig läkare som klarat sis-ta tentan och nu skall ut i yrkeslivet. Hon hälsas välkommen med orden "Jaha, du är den nya underläkarslav … - vikarien, menar jag". Det går som det går. Hon bär arbetet med sig hem. Efter ett skift på 30 timmar har hon ännu mycket jobb kvar.

En regel säger att man inte blir en bra läkare förrän man fyllt en hel kyrkogård. Trots det är de seriösa benägna att skuldbelägga sig. Nega-tiva och självkritiska tankar ställer sig i kö. Det går som det går. Hon går in i väggen, - men kommer, efter plågsamma omställningsår, ändå ut i yrket igen och får åter vind under vingarna.

Det var därför han dog, kan vara till mycken hjälp för dem som hamnat i en liknande stressad situation, oavsett yrke. Ann-Sofie Rön-negårds serier finns också publicerade i Reumabulletinen.

Seriehäftet presenterades i samband med hennes vernissage i Djura hembygdsgård den 13 juli 2013.

/Erik Yvell