Fredagen den 23 augusti 2013

Invigning av läkarutbildningen på Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus har fått i uppdrag att utbilda läkare genom att som första sjukhus i Västra Götaland utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli en nod i Göteborgs Universitets lakarutbildning.

Skaraborgs Sjukhus är ett komplett akutsjukhus vilket ger goda möjligheter för lärande om alla typer av patienter och sjukdomar. I ett första skede kommer ca 20 studenter per termin att vara placerade på Skaraborgs Sjukhus Skövde under 8-10 veckor.

De nyrenoverade utbildningslokalerna är utformade som ett ”campus” med undervisningsytor, grupprum och plats för enskilt arbete. Här får vi en självklar mötesplats för läkarstudenter, AT- och ST-läkare, kurskoordinatorer, delkursansvariga lärare och studierektorer.

Vid invigningen är representanter från universitetet, regionen och lärare närvarande.

Pressmeddelande från: Skaraborgs Sjukhus