Måndagen den 19 augusti 2013

De nominerade till Årets lokala livsmedelsproducent i Skaraborg 2013

Som en fortsättning av Next Skövdes arbete med en Saluhall på Matfestivalen i Skövde delar vi för sjätte gången ut vårt årliga stipendium på 10 000 kronor.

Stipendiet delas ut i ett samarbete mellan Lokalproducerat i Väst, Hushållningssällskapet och Next Skövde.

En jury har nominerat tre möjliga mottagare till stipendiet. De kriterier man arbetar efter är:

  • Pristagaren skall kännetecknas av nyskapande samt våga profilera sina produkters särart.
  • Skall också ha ett tydligt entrepenörsskap och aktivt delta i arbetet med att marknadsföra lokalproducerade livsmedel. Produkterna skall finnas tillgängliga i handeln vid tillfället för nomineringen.
  • Är boende och verksam i Skaraborg samt i de fall livsmedlen är förädlade till produkter skall råvarorna komma inom en radie av 20 mil.
  • De slutligt nominerade skall representera en så stor del av Skaraborg som möjligt. Allt i syfte att skapa en så bred förankring av stipendiet som möjligt.

Skeby Energi nomineras med motiveringen:

Skeby Energi nomineras till 2013 års lokala livsmedelsproducent i Skaraborg för sin entreprenörsanda och driftighet. Med ett gott affärsskap och en ambition att växa har de sju lantbrukarna genomfört en otrolig satsning på sin produkt som bland annat har resulterat i uppförandet av en helt ny anläggning på Skeby Åsen där de har samlat hela sin produktion. Det krävs framåtanda för att lyckas med snabba och tuffa beslut på en konkurrensutsatt marknad och här har Skeby Energi verkligen levererat. Ett företag med framtiden för sig!

Sivans Osthandel nomineras med motiveringen:

Sivans Osthandel nomineras till 2013 års lokala livsmedelsproducent i Skaraborg för den positiva utveckling som skett under de senaste åren. I Sivans Osthandel har fem generationer arbetat med att förädla och sälja ost. Företaget ägs numer av Sivans dotter Sofia som har fortsatt utveckla företaget och caféet och butiken i Baljered har förvandlats till ett populärt turistmål för besökare i Skaraborg. Verksamheten har också lyfts genom ett bredare produktsortiment utan att tappa sin själ. Sivans kan ost!

Österhagenglass nomineras med motiveringen:

Österhagenglass nomineras till 2013 års lokala livsmedelsproducent i Skaraborg för ett ihärdigt företagande under lång tid som visar att det går att lyckas genom att arbeta småskaligt. Företaget tar sig alltid tid till att, med stort intresse, möta upp frågor och funderingar kring de produkter de tillverkar. Österhagenglass arbetar med omsorgsfullt utvalda råvaror till sin produkt och många av de råvaror de arbetar med produceras lokalt vilket medför ett stärkt band mellan lokala producenter. Och framförallt så gör de väldigt god glass!

Det slutliga jurysammanträdet sker måndagen 26 augusti. Prisutdelningen sker vid kommunens scen på Hertig Johans torg den 30 augusti klockan 12.00.

Pressmeddelande från: Next Skövde